”Fark Yapı Türkiye olarak çevresel değerlere karşı sorumluluğumuzun bilincinde olup çeşitli faaliyetlerimizde çeşitli sektörel hizmetlerimizden doğan çevresel etkilerimizi en aza indirmek için tedarikçilerimiz ve müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.”

Bu sinerjide ;

  • Doğal kaynakları verimli kullanarak, geri dönüşüm ve geri kazanımı artırmayı,
  • İnşaat aşamasından itibaren bütün süreçleri oluştururken enerji verimliliği sağlayan ve çevre dostu olan teknolojileri dikkate almayı,
  • Sıfır atık ve sıfır harfiyat yaklaşımı ile atık ve harfiyat yönetiminin sağlanmasını,
  • Harfiyat kirliliği kaynağında önleyerek çevrenin korunmasını,
  • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillerimize aktarılmasında çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumumuzun, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği duyarlılığına yönelik katkı sağlamayı,
  • Çevre ile ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  • Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi

beyan ve taahhüt ediyoruz.